Биолог сложил скрита камера в дърво и заснел куп горски обитатели