Да използваш собствената си смърт като експеримент