Татко също иска почивка! Булдог се спасява с бягство от 9 палета