facebook

Той я държеше за ръката, страхувайки се да я пусне…