Ако са ви изоставили в труден момент, това е за добро. Имате повече шансове да се спасите и оздравеете