Ако се събуждате между 3 и 5 сутринта, това е признак на духовно пробуждане