Ако тези 2 линии на дланите ви съвпадат, това е нещо невероятно!