facebook

Ако човек е решил да си отиде, ще си отиде