Алфред Биелек: „Преместих се в 2749 година и живях там 2 години“