Ами сега? Задача за китайските ученици затруднила мнозина