facebook

Английски думи и изрази, които е по-добре да забравите

английски думи(1)

Езикът се променя много бързо и съвременният английски се отличава от онзи, който ни учеха в училище. За да не правите впечатление на старомоден човек, може да се научите да не използвате думи и изрази, които са останали в миналото:

Глаголът «shall». В училище ни учиха, че с помощта на този глагол се формира форма за бъдеще време, но днес практически не го използват. Изречението I shall go to grandmother tomorrow може да се преведе като Утре ще благоволя да отида до баба си. Ето защо трябва веднъж завинаги да се откажете от този модален глагол. Може да го използвате за въпросителни предложения с изразяване на готовност за помощ или изпълнения на съвместни действия.

― Shall I open the door? – Позволявате ли да отворя вратата?

Изразът “How do you do?” Днес по този начин се пита как са нещата, само че в кралката тронна зала. Днес все по-често се използва How are you?

Съществителното “pupil” – “ученик”. Нито един ученик в англоговорящите страни никога няма да каже така за себе си. По-често се употребяват думите schoolboy / schoolgirl. Или може да кажете просто: My son goes to school ― Синът ми ходи на училище.

Moreover – “освен това, още повече, че” Може да използвате тази дума, ако сте писател от 60-те. Съветваме ви да я замените с далеч по-използваните besides или also.

«It goes without saying» – “Разбира се от само себе си”  Днес го употребяват рядко, по-добре казвайте certainly и definitely (определено, непременно).

Съществителното “telephone” – “телефон”. Няма да се случи нищо страшно, ако попитате за телефонния номер на англичанин с думите: «What is your telephone number?». Но навярно вашият събеседник ще изпадне в недоумение, защото предложението може да се преведе и така: “Кой е номерът на телефонния ви апарат?” Използвайте кратката версия phone или cellphone за мобилните телефони.

Изразът «to go in for sport» – “занимавам се със спорт”. Спокойно може да забравите за този израз. Днес не говорят така. Може да го замените с to do sport / sports.

Съществителното “refridgerator” – “хладилник”. Досега остава загадка защо точно тази дума се използва в толкова много учебници. Във всеки случай може да я намерите само в техническите интрукции, а в общи линии е по-добре да се казва fridge.

Модалният глагол «must». Трябва да разберете че глаголът must се превежда като длъжен съм, има категорична окраска. Затова, говорейки за правила и задължения, по-добре употребявайте глаголът should, за да избегнете конфликти в общуването.

― You should read everyday. – Трябва да четеш всеки ден.

Изразът «What a pity!» – “Колко жалко!”. Този израз може да се брои за безнадеждно остарял. Вместо него може да казвате: «That’s bad!», значението ще бъде същото.

Коментари

0 Comments

Пишете ни:

Може да ни изпращате вашите мнения, идеи или авторски материали ...

Sending
2015 © Webmiastoto.com. Всички права запазени.

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account