Арабската мъдрост, която силно не ни достига на нас, българите