facebook

Архивите се смеят: забавни случки от историята

Нилс Бор

Нилс Бор

Дали тези случки от историята са абсолютно реални няма как да знаем, но със сигурност са увлекателни:

Военачалниците се обърнали към Филип Македонски:

– Царю, въпреки че обсипваш гърците с щедри подаръци, те продължават да злословят за теб.

Филип отговорил:

– Да, а какво щеше да бъде, ако се отнасях зле с тях.

***

Архимед имал две котки – голяма и малка. Те постоянно го отвличали от философските размишления, драскали по вратата и искали да ядат. Тогава Архимед направил във вратата две дупки: голяма и малка, за всяка от котките.

Негов познат обърнал внимание и попитал:

– А за какво е втората дупка, след като малката котка може да мине през голямата дупка?

Архимед се почесал по главата:

– Не се бях замислял за това…

***

Микеланджело изваял дядото на владетеля на Флоренция Козимо Медичи истински красвец. А той бил гърбав.

– Кой ще си спомня за това след 50 години! – отговарял скулпторът на всички любопитни.

***

Веднъж британският премиер Лойд Джордж присъствал на събрание на агресивни суфражетки (участнички в движение за предоставяне на изборни права на жените). Една разярена жена отишла до него и му казала:

– Ако бяхте мой мъж, щях да Ви дам отрова!

На което Лойд Джордж парирал:

– Мадам, ако бях Ваш мъж, нямаше да откажа!

***

Веднъж великият датски физик Нилс Бор бил на визита в СССР и го попитали как намира качеството на “Жигулевската” бира.

– Вие даже не си представяте колко е сериозен този въпрос – отговорил ученият. – Работата е там, че естествените науки в Дания се финансират от бирената компания Карлсберг. Затова всички естественици подкрепят своите благотворители и пият само Карлсберг. На свой ред, друга бирена фирма, Туборг, поддържа хуманитаристите и, следователно, хуманитаристите пият само Туборг.

– А как Ви се струва нашата бира?

– Важното е, че не е Туборг.

***

Веднъж генерал-полковник докладвал положението на Сталин. Върховният главнокомандващ изглеждал доста доволен и кимал одобрително. Приключвайки с доклада, воаначалникът се поколебал. Сталин попитал:

– Искате ли да кажете още нещо?

– Да, имам личен въпрос. В Германия си избрах някои интересуващи ме неща, но на контролния пункт ми ги задържаха. Ако е възможно, да ми ги върнете.

– Възможно е. Напишете рапорт, аз ще наложа резолюция.

Генерал-полковникът извадил от джоба си предварително приготвения рапорт. Сталин наложил резолюцията. Подчиненият взел горещо да благодари.

– Не ми благодарете – отбелязал Сталин.

Генерал-полковникът прочел написаната върху рапорта резолюция: “Върнете на полковника боклуците му. Й. Сталин” и се обърнал към Върховния:

– Тук има грешка, другарю Сталин. Не съм полковник, а генерал-полковник.

– Не, всичко е правилно, другарю полковник – отговорил Сталин.

***

Френския крал Филип VI събрал придворните си и ги попитал защо приходите от данъците в хазната са все по-малко и по-малко. Придворните мълчали. Тогава придворният шут взем кубче лед, дал го на един от присъстващите и помолил да го пуснат по кръга. Когато ледчето стигнало до краля, в неговата ръка почти не било останало нищо.
– Ето заради това! – казал шутът.

Коментари

0 Comments

Пишете ни:

Може да ни изпращате вашите мнения, идеи или авторски материали ...

Sending
2015 © Webmiastoto.com. Всички права запазени.

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account