facebook

Атеист заявил, че няма Бог. След отговора на 5-годишно момиченце просто замълчал