facebook

А може би това е послание е за всеки един от нас?