Бабината мъдрост: „Никога не наказвайте детето за беля“