Бурната реакция на котка, която вижда, че стопанинът й води вкъщи куче