Веднъж Бърнард Шоу казал, че всички жени са продажни…