Владеенето на суахили е предимство. Шаблон за работодатели