Врабче спряло пред камерата и няколко секунди „левитирало“ без крила