Връзката между майката и дъщерята е по-силна, отколкото си мислите