Възможно ли е да се оцелее при падане на асансьор?