Вълк с буркан на главата дошъл при хората, нуждаейки се от помощ