Ако съдбата внезапно отнеме всичко, тя също толкова внезапно може да върне всичко