В този свят няма нищо случайно. Всичко има своето предназначение и време