Главоблъсканица с клечки: направете равенството вярно