Голяма част от гените си децата наследяват от баба си по майчина линия