Господ не може да бъде навсякъде, затова е създал майката