facebook

Да разкажеш виц на събеседване и да спечелиш работата!

интервю за работа

Имах събеседване в една IT-компания. Водеше се от двама души: мъж и жена.

Мъжът реши да “ощипе” знанията ми в техническата сфера:

– По какво се отличава TCP от UDP?

(Пояснение: става дума за протоколи за предаване на съобщения в компютърните мрежи. Протоколът  TCP гарантира доставка, ред и цялост на съобщенията, а UDP  – не).

В паметта ми изникна един виц от студентските години и казах:

– Знам един виц за UDP, но не съм сигурен, че ще стигне до вас…

Жената се засмя, мъжът ме погледна с недоумение:

– Хм… Добре, следващия въпрос – каза той.

Секунда пауза. И той започна да се смее. Загря!

Аз добавих:

– Знам и виц за TCP. Ако не достигне до вас, ще го повторя наново.

И двамата се засмяха одобрително . Това бе най-уместният виц в живота ми. Резултатите от събеседването бяха такива, че получих работата.

Коментари

0 Comments

Пишете ни:

Може да ни изпращате вашите мнения, идеи или авторски материали ...

Sending
2015 © Webmiastoto.com. Всички права запазени.

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account