Две истории, свързани помежду си по невероятен начин