facebook

Джордж Карлин: “По радиото съобщават, че две и две е пет…”