Джордж Карлин: „По радиото съобщават, че две и две е пет…“