Един човек опитал да засрами президента, но отговорът бил великолепен