Естествен подбор! Щъркел хладнокръвно изхвърля птиче от гнездото