Ето как се обича момиче с голямо сърце, но сложен мироглед