slideshow

Жената пуснала през нощта непознат в дома си. Но и представа нямала кой е той…