Жената-Стрелец е честна и свободолюбива. Истинска съвременна амазонка!