Жена от Испания: „При нас мед. сестрите вече умират“