„Животът е като кафе“. Актуална притча за нашия живот