facebook

“Животът е като кафе”. Актуална притча за нашия живот