facebook

Загадка, която в миналото давали на второкласниците

загадка за логика

Внимателно разгледайте картинката и отговорете на следните 6 въпроса:

1. Нагоре или надолу по течението плава параходът?

2. Кое време на годината е изобразено?

3. Дълбока ли е реката на това място?

4. Далеч ли е пристанището?

5. На левия или десния бряг на реката се намира то?

6. Кое време на деня е показал художникът?

***
***
***
***
***

Отговорите:

1. Дървеният триъгълник, върху който се закрепва шамандурата, винаги сочи срещу течението. Следователно параходът плава нагоре по реката.

2. На рисунката е изобразено ято птици: те летят във вид на ъгъл чиято една страна е по-къса от другата: това са жерави. Те прелитат през пролетта или есента. По короните на дърветата в гората лесно може да е определи къде е юг: те винаги растат по-големи от тази страна, от която е юг. Жеравите летят на юг. Значи на рисунката е избразена есен.

3. На това мято реката е плитка: матросът, стоящ на носа на парахода, измерва дълбочината на фарватера и видимо не е дълбоко.

4. Очевидно, параходът е близо до пристанище: група пасажери, приготвили багажа си, се готвят да слизат.

5. Отговаряйки на първия въпрос, установихме накъде тече реката. За да отговорим къде е левият и къде е десният бряг на реката, трябва да се обърнем с лице по течението. Знаем, че корабът приближава пристанището. Видно е, че пътниците се готвят да слязат от тази страна, от която вие гледате картинката. Значи, най-близкото пристанище се намира на десния бряг на реката.

6. Върху шамандурите има фенери – те се поставят или преди свечеряване, или рано сутрин. В далечината се вижда, че овчар прибира стадото си в селото. От това заключаваме, че на рисунката е показан краят на деня.

Коментари

0 Comments

Пишете ни:

Може да ни изпращате вашите мнения, идеи или авторски материали ...

Sending
2015 © Webmiastoto.com. Всички права запазени.

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account