Защо виждаме „звездички“, след като си разтъркаме очите