facebook

Защо в миналото окачвахме ковьори по стените?