Защо в САЩ веднага след спиране полицаят докосва колата на нарушителя с ръка