Защо Луис Армстронг винаги носил Давидова звезда със себе си?