Защо по-голямата сестра играе най-важната роля в живота ви?