Защо преди 70 години засаждаха навсякъде тополи, а сега ги изсичат?