За да не страдат жените, преди раждане танцувам с тях!