Webmiastoto.com е сайт, фокусиран върху забавните, интересните и странните неща от света. Webmiastoto.com не претендира за изключителни права върху всички публикувани снимки, видеофайлове и материали. Всички източници, които използваме, за да създаваме нашите публикации, са и ще бъдат кредитирани с подходящ линк. Въпреки това, сайтът използва материали от неизвестни автори и наши читатели, получени по пощата. Ако притежавате авторските права на някои материали и изображения, се свържете с нас, за да посочим източника чрез линк, или пък, ако желаете – да премахнем напълно съдържанието.