Знам, че е трудно да повярвате, но някой ден ще срещнете достойния за вас