Изчезването на Боби Дънбар: семейна трагедия, обхващаща почти век