Има красота в белезите ти и в историите, които те пазят